ประเมินคุณลักษณะทาง ICT ครูโรงเรียนในฝันลงทะเบียน ก่อนแล้วจึงเข้าสู่ระบบ ผู้รับการประเมิน ค่ะ

คลิกดูแบบประเมินและร้อยละที่คาดหวังในรูปแบบเอกสาร (doc) สไลด์นำเสนอ (ppt)
ร้อยละที่คาดหวังสำหรับโรงเรียนในการพัฒนาจำนวนครูให้มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด


เรียน คุณครูอาภรณ์ นุ่นโชติ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

คุณครูถามมาว่า งบดำเนินงาน 188,000 บาทใช้จ่ายเป็นค่าอบรมหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนในฝันได้หรือไม่ ? ไม่ทราบว่าหลักสูตรใหม่ที่คุณครูพูดถึงคือหลักสูตรใด งบที่ว่านี้สำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนค่ะ ถ้าจะใช้ในการอบรมหลักสูตรก็ต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนค่ะ และต้องมีผลงานการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนด้วย ตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานในสไลด์ต่อไปนี้ค่ะ http://www.curric.net/center/plan_history.ppt

                ไพจิตร สดวกการ 21 ม.ค. 2553

เรียนคุณครูโรงเรียนในฝันรุ่น 2

โรงเรียนในฝันรุ่น 2 สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าประเมินคุณลักษณะทาง ICT ของตนเองได้แล้วค่ะ มีปัญหาอย่างไรสอบถามที่ paichits05@gmail.com ค่ะ

                ไพจิตร สดวกการ 22 ก.ค. 2552

เรียนคุณครูโรงเรียนในฝันรุ่น 2

        โรงเรียนในฝันรุ่น 2 โปรดดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร .doc ไปใช้ในการประเมินตนเองนะคะ เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในไฟล์ .ppt ค่ะ

                ไพจิตร สดวกการ 6 ก.ค. 2551

เรียนผู้รับการประเมินทุกท่าน
ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว ลืมรหัสผ่าน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ ให้คลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" จะมีกล่องข้อความให้กรอก e-mail address เมื่อกรอกเสร็จตอบตกลง จะมี mail แจ้งรหัสผ่านของท่านส่งตรงถึงท่านทันที เมื่อท่านเปิด mail ดูก็จะได้รับรหัสผ่านของท่านค่ะ
ท่านที่เลือกใช้รายการ "ติดต่อสอบถาม" ต้องกรอกชื่อและ e-mail address ของท่านด้วยนะคะ เพราะสิ่งที่ท่านถามจะถูกส่งเข้าไปใน mail box ของ pai@labschools.com ถ้าท่านไม่ระบุ e-mail address ของท่าน ดิฉันจะเปิด mail ของท่านไม่ได้ค่ะ

ไพจิตร สดวกการ 7 ม.ค. 2550

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ และคุณลัดดา วรกรรณ์
ดิฉันได้ส่ง mail ไปตาม address ที่ท่านแจ้งไว้ คือ โรงเรียนบ้านบะ Banba2549@Yahoo.Com คุณลัดดา -@ns1.myservertoday.info แต่ mail ถูกตีกลับ แจ้งว่าไม่มี address ดังกล่าวค่ะ โปรดแจ้ง mail ที่ใช้งานได้ไปที่ดิฉันใหม่นะคะ
ไพจิตร สดวกการ 4 ม.ค. 2550

สวัสดีค่ะ
ท่านผู้บริหารโรงเรียนโปรดส่ง e-mail address ของท่านพร้อมรหัสโรงเรียนที่เป็นเลข 8 หลัก ไปที่ pai@labschools.com เพื่อขอรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ "ผู้บริหารโรงเรียน" เพื่อ
1. ดูรายละเอียดผลการประเมินภายในโรงเรียนของท่านเอง
2. ดูภาพรวมผลการประเมินทั้งประเทศซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด
3. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ไพจิตร สดวกการ 14 ธ.ค. 2549

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนในฝันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณลักษณะทาง ICT ของตนเอง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเองต่อไป
ขอความกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สำหรับตัวท่านเอง
เพราะโรงเรียน หรือ สพท. และ สพฐ. จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูตามระดับความสามารถ
ไพจิตร สดวกการ 4 ธ.ค. 2549

คณะทำงานกำหนดคุณลักษณะทาง ICT ครูโรงเรียนในฝัน
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร

คณะทำงานสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะทาง ICT ครูโรงเรียนในฝัน
ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2549 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

ผู้พัฒนาโปรแกรม: ภักดี โตแดง ผู้ดูแลระบบ: ไพจิตร สดวกการ


ปิดหน้าต่างนี้